-ANNCON-
INSCRIPCIÓ Participant a:INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS ESCOLA DE CABANES 21-22

DADES DEL PARTICIPANT

Nom
Cognoms
Data Naixement
Adreça
Població
Soci
Telèfons
Email
CatSalut
Marxa Sol
Recollida
Ob. Mèdiques
Altres Observacions
Nom Tutor
Cognoms Tutor
Dni Tutor
Num de Compte bancari
CALAIX D'ANGLÈS DIMARTS DE 14:00 A 15:00H
ART CREATIU DIMECRES DE 14:00 A 15:00H (1R A 6È)
ART CREATIU DIVENDRES DE 14:00 A 15:00H (P3 A P5)
PATINATGE URBÀ DIVENDRES DE 14:00 A 15:00H