-ANNCON-
INSCRIPCIÓ Participant a:INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLARS ESCOLA MARIA PAGÈS I TR

DADES DEL PARTICIPANT

Nom
Cognoms
Data Naixement
Adreça
Població
Soci
Telèfons
Email
CatSalut
Marxa Sol
Recollida
Ob. Mèdiques
Altres Observacions
Nom Tutor
Cognoms Tutor
Dni Tutor
Num de Compte bancari
ANGLÈS DILLUNS DE 16:30 A 18:00H
MECANOGRAFÍA-INFROMÀTICA DE 12:00 A 13:00H
SENSIBILITAZACIÓ MUSICAL DIMARTS DE 16:30 A 18:00H (P3 A 1R)