-ANNCON-
INSCRIPCIÓ Participant a:PAC - PATINATGE I HOQUEI TEMPORADA 22-23

DADES DEL PARTICIPANT

Nom
Cognoms
DNI
Data Naixement
Adreça
Població
Esta empadronat
Email
CatSalut
Marxa Sol
Recollida
Ob. Mèdiques
Altres Observacions
Nom Tutor
Cognoms Tutor
Dni Tutor
Num de Compte bancari
PATINATGE(ESCRIU ELS DIES ESCOLLITS)
HOQUEI