POLÍTICA GENERAL DE VENDA i DEVOLUCIONS

La utilització d’aquest sistema d’inscripcions implica l’acceptació del reglament del esdeveniment, de les condicions generals d’utilització de http://LaReserva.Cat que apareixen a l’apartat “Avís legal” i de les següents condicions especifiques del servei d’inscripcions:

Les inscripcions son personals i intransferibles. El participant que es registra al esdeveniment, d’ara en endavant l’USUARI, actua en nom propi.

La gestió d’aquest servei d’inscripcions es administrat per Anna Garrido Montoro, NIF 40339883E, amb domicili al Carrer Rusinyol 13-17130 L’Escala, en endavant LaReserva.cat, marca comercial titularitat de Anna Garrido Montoro.

LaReserva.Cat actua en nom de l’ENTITAT ORGANITZADORA del esdeveniment a efectes exclusivament de la tramitació i cobrament de les inscripcions i en cap cas es responsable de la resta de les responsabilitats pròpies de l’ENTITAT ORGANITZADORA.

LaReserva.Cat no estableix ni el preu ni les característiques de l'activitat oferta per l’ENTITAT ORGANITZADORA així com tampoc les condicions legals aplicables a la transacció comercial entre el participant i l’ENTITAT ORGANITZADORA.

L’accés a la inscripció de l'activitat així com el seu reglament han de ser facilitats per l’ENTITAT ORGANITZADORA. Les dades de l’Entitat Organitzadora apareixen clarament reflectides en el formulari d’inscripció sota de “Entitat organitzadora en el nom de la qual es realitza el cobrament”.

LaReserva.Cat en cap cas realitza devolucions o canvis de les inscripcions. Per qualsevol canvi o anul·lació l’USUARI ha de contactar directament amb l’ENTITAT ORGANITZADORA que acceptarà o no la modificació o anul·lació depenent de les condicions i del reglament del esdeveniment. Qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació del esdeveniment ha de dirigir-se a l’ENTITAT ORGANITZADORA.

Per procedir a la realització de l’inscripció l’USUARI ha de subministrar les dades personals que varien en funció del tipus d’esdeveniment. Així mateix l’USUARI autoritza a LaReserva.Cat a guardar en un registre informàtic les dades subministrades i a rebre comunicacions comercials, d’acord amb l’apartat “PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES” del “Avís Legal” de LaReserva.Cat. Els USUARIS tenen drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.

L’USUARI autoritza a que LaReserva.Cat faciliti a l’ENTITAT ORGANITZADORA totes les dades subministrades a la inscripció del esdeveniment.

Les dades bancàries com el número de targeta de crèdit i claus relacionades en cap cas son processats o registrats per LaReserva.Cat ni per la ENTITAT ORGANITZADORA ja que aquestes dades son subministrades directament per l’USUARI a la entitat bancària que realitza el tràmit de cobrament mitjançant el Terminal de Punt de Venta Virtual.

L’USUARI autoritza a LaReserva.Cat i a la ENTITAT ORGANITZADORA a mostrar en llistats públics les següents dades de la seva inscripció: Nom, Cognoms, Club, Modalitat i Categoria d’inscripció.

El subministrament per part del USUARI de dades errònies o falses pot implicar la anul·lació de la inscripció.

El Usuari és l’únic responsable de custodiar diligentment les dades de les seves targetes de crèdit. En el cas de pèrdua o robatori de la seva targeta de crèdit, l’Usuari es responsable de comunicar-ho a l’oficina de la xarxa emissora de la targeta més pròxima immediatament per telèfon o per qualsevol altre mitjà. LaReserva.Cat no es fa responsable de que la entitat emissora de la targeta l’hagués cancel·lat o suspès per qualsevol motiu. LaReserva.Cat no es responsabilitza tampoc de qualsevol comissió, càrrec o cost que la entitat emissora de la targeta li imposi per la utilització del servei.

L’ inscripció únicament es considerarà realitzada, acceptada i confirmada mitjançant la confirmació de pagament realitzada per l’entitat financera.

Aquest acord comercial està regit pel dret espanyol. L’Usuari accepta expressament que les qüestions que poguessin esdevenir o exercitar derivades d’aquestes Condicions Generals o de la seva interpretació es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre aforament que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona.

Veure Avís Legal